EGE DEMİR - DEMİRDIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Birliğimizin ana gayesi, üyelerimizin yeni pazarlar bularak ya da mevcut pazarlardaki paylarını arttırarak ihracatlarının arttırılması, ihracata ilişkin yaşadıkları sorunlara çözüm getirilmesi, sektörel dayanışmanın arttırılması ve rekabet yeteneklerini yurtiçinde kısıtlayan faktörler için ilgili kurum/kuruluşlar nezdinde lobi faaliyeti yürütülmesidir.