EGE DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Birliğimizin temel iştigal alanını;

  • Deri ve Kürkten Giysi
  • Ayakkabı
  • Saraciye
  • Yarı İşlenmiş Bitmiş Deri
  • Ham ve İşlenmiş Kürk

oluşturmaktadır. Birliğimizin amacı, deri ve deri mamüllerini mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, ihracatçı üye firmalarımızın her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulmak ve bu firmalara rehberlik yapmaktır