EGE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Birliğimizin temel iştigal alanını;

  • Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarları
  • Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarları
  • Mensucattan Mamul Diğer Hazır Eşya

oluşturmaktadır. Birliğimizin amacı, hazır giyim ve konfeksiyonun mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, ihracatçı üye firmalarımızın her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulmak ve bu firmalara rehberlik yapmaktırÜlkemizin ihracatının yoğunlaştığı bölge ve şehirlerde ihracatla ilgili bütün faaliyetleri yürütmek üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bağlı kuruluşları olarak faaliyetlerini sürdüren İhracatçı Birliklerinden biri olan ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 1978 yılında kurulmuş 2018 yılı Ocak ayı itibariyle 624 üyesiyle faaliyetlerine devam etmektedir.