EGE MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Birliğimizin temel iştigal alanını;

  • Doğal Taşlar, (Blok Doğal Taş, İşlenmiş Doğal Taş)
  • Metalik Mineraller, (Bakır, Krom, Çinko, Kurşun vd.)
  • Endüstriyel mineraller (Tabi Boratlar, Feldspat, Manyezit vd.)
  • Ferroalyajlar ve Diğer madencilik ürünleri (Ferrokrom, Mineral Yakıtlar vd.)

oluşturmaktadır. Birliğimizin amacı, maden ürünlerin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, ihracatçı üye firmalarımızın her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulmak ve bu firmalara rehberlik yapmaktır.