EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Birliğimizin temel iştigal alanını;

  • Pamuk
  • Pamuk İpliği
  • Suni - Sentetik İplikler
  • Pamuklu Dokuma Kumaşlar
  • Suni-Sentetik Dokuma Kumaşlar
  • Pamuklu Örme Kumaşlar
  • Suni-Sentetik Örme Kumaşlar
  • Yatak Çarşafları
  • Ambalaj İçin Torba ve Çuvallar

oluşturmaktadır. Birliğimizin amacı, tekstil ve hammaddelerini mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, ihracatçı üye firmalarımızın her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulmak ve bu firmalara rehberlik yapmaktır