DESTEK

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI (KARAR NO:2014/6)


TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ BAŞVURULARI


İLK MÜRACATTA

DİLEKÇE
-  TAAHHÜTNAME (EK:4/A , EK:4/B , EK:7), TEMLİKNAME (EK:3)
-  İMZA SİRKÜLERİ (ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)
-  TİCARET SİCİL GAZETESİ (ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)
-  VERGİ MÜKELLEFİYET BELGESİ (CARİ YILA AİT)
-  İMZA SİRKÜLERİNDE YER ALAN KİŞİLERİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ

HER BAŞVURUDA

DİLEKÇE
-  GÜMRÜK BEYANNAMESİ VE EKLERİ (ASIL VE ÖNLÜ ARKALI FOTOKOPİLERİ)
-  İHRACAT FATURASI ASLI VE FOTOKOPİSİ (KONSİNYE İHRACATTA KESİN SATIŞ  FATURASI VE KONSİNYATÖR
   FATURASI)
-  MALİYE  BAKANLIĞI GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ SORGULAMA EKRANINDAN ALINACAK, BEYANNAMENİN    KAPANMA TARİHİNİ GÖSTEREN ÇIKTI.

* SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK “BORCU YOKTUR” BELGESİ. YA DA SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA, YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİNE UYULDUĞUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

*MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNDEN ALINACAK BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

- ŞEKER KATKISIZ YÜZDE YÜZ MEYVE SULARI İLE ŞEKER KATKISIZ KONSANTRE MEYVE SULARI (BRİX DEĞERİ EN AZ %64) İÇİN İLGİLİ LABORATUVAR TARAFINDAN YAPILACAK ANALİZ RAPORU

- 5 KG (DAHİL) ALTINDA AMBALAJLAR VE “TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” İLE İHRAC EDİLEN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI VE 1 KG (DAHİL) ALTINDA AMBALAJLAR VE “TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” İLE İHRAC EDİLEN BAL İLE İLGİLİ MÜRACATLARDA UYGULAMA ESASLARININ 17.MADDESİNDE YER ALAN BELGELERİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÜRÜNLERİNİ ARACI İHRACATÇI VASITASIYLA SATAN İMALATÇI FİRMALARIN, YUKARIDAKİLERE İLAVE OLARAK; 

- İMALATÇIYA AİT SANAYİ SİCİL BELGESİ VEYA KAPASİTE RAPORU
- İMALATÇININ İHRACATÇI ADINA DÜZENLEDİĞİ FATURA ASLI VE FOTOKOPİSİ
- İHRACATÇININ İHRACATLA İLGİLİ ALACAKLARINI İMALATÇIYA DEVRİNE İLİŞKİN TEMLİKNAME (EK:8a) VE İMALATÇI
FİRMADAN İSTENECEK TEMLİKNAME (EK8b)
- İHRACATÇIYA AİT İMZA SİRKÜLERİ 


SÖZLEŞMELİ TARIM BAŞVURULARI


İLK MÜRACATTA

- DİLEKÇE
- TAAHHÜTNAME (EK:13/A  VEYA  EK:13/B)
- ÜRETİCİ BİLGİ FORMLARI (FORM1, FORM2)
- ÜRETİCİ İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER (EN AZ BİRİ ASIL ÜÇ NÜSHA)
- HER BİR ÜRETİCİ İÇİN (ÜRETİCİ BELGESİ, NÜFUS FOTOKOPİSİ, İKAMETGAH BELGESİ, DEVLET BANKASI HESAP CÜZDANI FOTOKOPİSİ )
- İMZA SİRKÜLERİNDE YER ALAN KİŞİLERİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ

HER BAŞVURUDA

- DİLEKÇE
- HESAP  TABLOLARI (TABLO1, TABLO2)
- GÜMRÜK BEYANNAMESİ VE FATURA (ASLI VE  FOTOKOPİLERİ)
- BAŞVURUSU YAPILAN ÜRETİCİLERE AİT BELGELERİN (SÖZLEŞME, KİMLİK, ÇİFTÇİ BELGESİ VE İKAMETGAH) FOTOKOPİLERİ
- HER ÜRETİCİ İÇİN SGK VE VERGİ BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN  BELGE
- FİRMA ADINA VERGİ DAİRLERİNDEN VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN BELGE

SÖZLEŞMELİ TARIM  DÖNÜŞÜM  KATSAYILARI

SÖZLEŞMELİ TARIM ÜRÜN HASAT TARİHLERİ


HAKEDİŞ DEVİR BAŞVURULARI


HER BAŞVURUDA

- DİLEKÇE

- TEMLİKNAME (EK:15, EK:17)
- SON HAKEDİŞ BELGESİNİN FOTOKOPİSİ
- DEVİR İŞLEMİNE KONU FATURA (ASLI VE FOTOKOPİSİ)
- DEVİR ALACAK FİRMAYA AİT ONAYLI TİCARET / ESNAF SİCİL GAZETESİ
- İMZA SİRKULERİ
- VERGİ MÜKELLEFİYET BELGESİ


MAHSUP DİLEKÇELERİ :

SGK BORÇ MAHSUP DİLEKÇESİ
VERGİ BORÇ MAHSUP DİLEKÇESİ