DUYURULAR

BÜTÜN ÜYELERE DUYURULAR


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

 

GÖRÜŞ TALEBİ // Katar Serbest Bölge Otoritesi (QFZA)
(Duyuru Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Katar Serbest Bölge Otoritesi (QFZA) tarafından 7 Ekim 2019 tarihinde iletilen bir mektupta, bahse konu organizasyonun ....
(Okuma Sayısı: 7)

GÖRÜŞ TALEBİ // Türkiye-Bangladeş 5. Dönem KEK Toplantısı
(Duyuru Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Türkiye-Bangladeş Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı'nın, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ers ....
(Okuma Sayısı: 10)

GENEL DUYURU // Vergi Mevzuatındaki Değişiklikler
(Duyuru Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba )

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 14/10/2019 tarihli ve KVK-53/ 2019-3 sayılı sirküler ile 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değ ....
(Okuma Sayısı: 11)

GENEL DUYURU // UL Sertifikası
(Duyuru Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; ihracatçı firmalarımızca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarına girişte engel teşkil ettiği gerekçesi ile Underwrites ....
(Okuma Sayısı: 100)

GENEL DUYURU // 2019 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri
(Duyuru Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; TURQUALITY® marka desteğinin 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilm ....
(Okuma Sayısı: 11)

GÖRÜŞ TALEBİ // Kırgızistan ile Yaşanan Sorunlar
(Duyuru Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısının Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat OKTAY ve Kırgızistan Ba ....
(Okuma Sayısı: 9)

GENEL DUYURU // 2019-38 Sayılı Genelge Fazla Mesai İşlemleri
(Duyuru Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; ülkemizin ihracat hedefleri ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihr ....
(Okuma Sayısı: 29)

FUAR VE HEYET // Pakistan-Türkiye İş Forumu
(Duyuru Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma )

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan yazıda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Pakistan ....
(Okuma Sayısı: 28)

TOPLANTI // Brexit ve Serbest Ticaret Anlaşması Toplantısı
(Duyuru Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma )

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

....
(Okuma Sayısı: 180)

TOPLANTI // Brexit ve Serbest Ticaret Anlaşması Toplantısı
(Duyuru Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma )

Bilindiği üzere, Brexit sürecinin Türkiye-Birle ş ik Krallık (BK) arasındaki ikili ticari ili ş kilerine olası etkileri ve anla ş masız bir Brexit durumunda o ....
(Okuma Sayısı: 26)

GENEL DUYURU // İVME Paketi Hk.
(Duyuru Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) isimli Finansman Paketi ile i ....
(Okuma Sayısı: 30)

GENEL DUYURU // Denizli E-İhracat Konferansı 2019
(Duyuru Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe )

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)’nden alınan yazıda, DENİB ve Denizli Sanayi Odası (DSO) işbirliğiyle, World E-Commerce Forum tarafından 15 Ekim 2019 Salı Günü 09:30-17:30 ....
(Okuma Sayısı: 25)

DEVLET DESTEKLERİ // 2020-2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler
(Duyuru Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 20.09.2019 tarihli yazıda;

‘‘T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Pazara Giriş K ....
(Okuma Sayısı: 49)

GENEL DUYURU // Lübnan
(Duyuru Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Lübnan tarafından gümrük vergisi artışının 26/09/2019 tarihli Lübnan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve Bakanlar Kurulu ....
(Okuma Sayısı: 194)

GENEL DUYURU // Uluslararası Standardizasyon Zirvesi
(Duyuru Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Uluslararası ve Avrupa standardizasyon kuruluşlarının başkanlarının da katılımları ile ülkemizdeki standardizasyon bil ....
(Okuma Sayısı: 24)

FUAR VE HEYET // Türkiye-Kuveyt İş Forumu, 12 Kasım 2019
(Duyuru Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba )

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan yazıda, Türkiye-Kuveyt İş Konseyi tarafından Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 12 Kasım 2019’da Kuveyt’te Ti ....
(Okuma Sayısı: 36)

FUAR VE HEYET // Rusya Federasyonu Moskova Bölgesi Tanıtım Toplantısı
(Duyuru Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba )

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan yazıda, Türkiye-Rusya İş Konseyi organizasyonunda Rusya'nın en önemli bölgelerinden, ekonomi ve ticaretin merkezi olarak bilinen ....
(Okuma Sayısı: 34)

GÖRÜŞ TALEBİ // Kazakistan ile Yaşanan Sorunlar
(Duyuru Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Türkiye-Kazakistan KEK Toplantısı hazırlıkları çerçevesinde, KEK Toplantısı Protokolü ekinde yer alması planlanan öner ....
(Okuma Sayısı: 42)

GENEL DUYURU // Saat Değişikliği/Brexit Kapsamında Türkiye- Birleşik Krallık İlişkileri Konferansı
(Duyuru Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı )

Bilindiği üzere 02/10/2019 tarihli sirkülerimizle; Brexit kapsamın ....
(Okuma Sayısı: 48)

GENEL DUYURU // 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi
(Duyuru Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi )

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)’nden alınan yazıda; bölge ihracatının arttırılması ve mevcut yatırım ve turizm potansiyellerinin tanıtımının yapılması amacıyla her 3 ....
(Okuma Sayısı: 44)


(1 / 107) Önceki Sayfa / Sonraki Sayfa