DUYURULAR

GENEL DUYURU // Avustralya Karantina Önlemleri
( 10 Eylül 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, 1 Eylül 2019 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 33 farklı ülkeden Avustralya’ya getirilecek muhtelif Armonize Sistem Fasılları kapsamındaki eşyaların sevk edilmesinden önce “Kahverengi Kokarca Böceği – Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında, deniz taşıtlarına zorunlu tutulan arındırma işlemini yerine getirecek firmaların bahse konu program içerisinde Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı’na başvurmalarının gerekli olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı’nın web sayfasında ( http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs ) BMSB ile mücadele kapsamında zorunlu tutulan arındırma işlemlerini sağlayacak firmalar için geliştirilen programın detaylarının yer aldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.