DUYURULAR

GENEL DUYURU // İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İnovasyon Liderliği Programı Başlıyor
( 03 Nisan 2021 Cumartesi )

İzmir Ticaret Odasından alınan yazıda, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin inovasyon odaklı çalışmaları kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) işbirliği ile 26 Nisan 2021 tarihinde “İzQ İnovasyon Liderliği” programının başlatılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu programın hedef kitlesinin; ar-ge ve inovasyon çalışmaları bulunan, işbirliğine açık ve yenilikçi iş fikirlerini uygulamaya hazır şirketlerin “c level” üst ve orta düzey yöneticileri olduğu, temel hedeflerinin ise farklı inovasyon türleri hakkında farkındalık yaratmak, kurum içi ve kurum dışı inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, katılımcılara koçluk ve tasarım odaklı düşünme yetkinlikleri kazandırmak ve firmaların inovasyon vizyonu, hedefleri, stratejisi belirlemelerine aracılık etmek olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, açılış ve kapanış etkinliklerinin etkileşimi artırmak üzere yüz yüze (pandeminin seyrine göre değerlendirilmek şartıyla) diğer teorik eğitimler, atölye çalışmaları ve eğitimlerin ise online gerçekleşmesi planlanan programa yalnızca 10 katılımcının başvurusu kabul edilecek olup, katılmayı arzu eden üyelerimizin başvurularını 15 Nisan 2021 tarihine kadar www.izq.com.tr/inovasyonliderligi linki üzerinden yaptırmaları beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

İzQ İnovasyon Liderliği Programı Eğitim Takvimine ulaşmak için tıklayınız

Detaylı bilgi için:
E-posta: izq@izq.com.tr