DUYURULAR

GENEL DUYURU // Yeşil Pasaport uygulaması Hk.
( 11 Haziran 2019 Salı )

Bilindiği üzere; "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; mezkûr Karar kapsamında; yetkilisine hususi damgalı pasaport (YEŞİL PASAPORT) verilebilecek firmalar Bakanlıkça belirlenerek, hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmeye anılan tarih itibari ile başlanmıştır.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 (on beş) gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür.

· Bu durumda Hususi damgalı pasaportun Firma tarafından derhal formu onaylayan Bölge Müdürlüğüne bildirilerek iptal ettirilmesi gerekmektedir.

· İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmemektedir.

Yukarıda belirtilen husus ile ilgili pasaport alan firma ve yetkililerinin azami özen göstermeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Adnan Akyol