DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Pazara Giriş/ Başvuru Evrak Listesi Hk.
( 23 Kasım 2018 Cuma )

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Kararın Uygulama Usul Esasları Genelgesi’nde 18 Ekim 2018 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı, 30 Ekim 2018 tarihli duyurumuz ile bildirilmiştir. İlgili duyuru metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız

Bu kapsamda, yukarıda anılan Uygulama Usul Esasları genelgesindeki değişikliklere göre Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için başvuruda gerekli belgelerin listesinde yer alan Sözleşme/Fiyat Listesi, Pazara Giriş Belgesi (Test/analiz raporu), Akreditasyon Belgesi, Fatura, Ödeme Belgesi, Tercümelerin yerine sadece EK 8 – Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu ’nun ibraz edilmesini yeterli kılacak şekilde ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararın Başvuru İçin Gerekli Dilekçe ve Eklerinin güncel haline ulaşmak için lütfen tıklayınız

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: Dogus Turgul