DUYURULAR

GENEL DUYURU // Ortak Transit Ülkelerine Eşya Taşınması
( 05 Aralık 2018 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, ülkemizin 01/12/2012 tarihinden itibaren akit tarafı olduğu Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf ülkelere yapılan taşımalarda; eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde taşınmasının Ortak Transit Rejimi yerine Ulusal Transit Rejimi (TR) kapsamında yapılarak kara sınır kapılarında sonlandırılmasının, gerek ülkemiz gerekse komşu ülke sınır gümrük idarelerinde ilave kontrol ve iş yükü gerektirdiği, bu durumun da transit rejimine konu eşyanın yurtdışı edilmesi sürecini olumsuz etkilediği ve kara sınır kapılarında da tıkanıklıklara neden olabildiği yönünde tespitler yapıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlık Makamının 28/11/2018 tarihli Onayı uyarınca, Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelere gönderilmek üzere, söz konusu ülkelere açılan kara hudut kapılarımıza (İpsala, Hamzabeyli, Kapıkule) sevk edilecek eşyanın, Ulusal Transit Rejimi kapsamında TR rejim kodu altında sevk edilmesine 10/12/2018 tarihi itibarıyla son verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Buna göre, 10/12/2018 tarihi itibarıyla söz konusu kapılara eşya Sevkinin Ortak Transit Rejimi kapsamında (T1/T2 belgesi) veya TIR Karnesi ile yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter V.