DUYURULAR

GENEL DUYURU // A.TR Dolaşım Belgeleri Hk.
( 06 Haziran 2018 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıya istinaden Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından iletilen yazıda , 28 Mayıs 2018 tarihinden önce ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin mevzuat gereği düzenlenmesi talep edilen ikinci nüshalarının (duplicate) 1 Ekim 2018 tarihine kadar manuel olarak düzenleneceği, ikinci nüshaları manuel olarak düzenlenen dolaşım belgelerinin oda/birlik tarafından onaylanarak ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğü tarafından mühürlenmek suretiyle vize edileceği belirtilmektedir. Mezkur yazıda, sistem üzerinden düzenlenerek çıktısı alınan dolaşım belgelerinin ikinci nüshalarının ise sistem üzerinden düzenlenmeye devam edileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

e-imzalıdır

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: Adnan Akyol