DUYURULAR

GENEL DUYURU // İzmir Limanı DBA Uygulaması
( 12 Haziran 2019 Çarşamba )

İzmir Liman İşletme Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlığının Tespiti ve Bildirimi hakkındaki yönergenin 17/b maddesinde, kıyı tesisi işleticisinin DBA bilgisi bulunmayan konteyneri gemiye yüklememekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla; bu sorumluluğu yönerge hükümleri çerçevesinde yerine getirmek amacıyla, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün kullanıma açtığı elektronik ortamda DBA belgesi sorgulaması, liman otomasyon programı tarafından otomatik olarak yapılacağı, Geçerli bir DBA belgesi olmaması durumunda konteynere liman kantarlarında DBA belgesi amaçlı tartım hizmeti verileceği ifade edilmektedir.

Uygulamada herhangi bir yanlışlık veya mağduriyet yaşanmaması için, gemiye yüklenmek amacıyla limana giriş yapacak dolu konteynerlerin (kirli haldeki boş tank konteynerler dahil) DBA Belgesi amaçlı liman dışında tartıldı ise;

*Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş bir kantarda son 5 gün içinde tartımının yapılmış olması,
*Tartıldığı kantarın, konteyner tartım bilgilerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne, konteyner limanımıza gelmeden ve doğru bir şekilde aktarımını yapmış olması,

*Konteyneri getiren araç şoförünün limanda tartı hizmeti alınıp alınmayacağı konusunda bilgi sahibi olması,
*Herhangi bir yazılımsal arıza durumlarına karşı, konteyneri getiren araç şoförünün yanında DBA Belgesini bulundurması,
*Limana vagon ile girişlerde, istendiğinde ibraz edilebilecek şekilde talep sahibi acentesinde
DBA Belgesinin hazır bulunması,

gerektiği bildirilmektedir.

Diğer yandan; sorgulama sonucu kapı girişten sonra tartım hizmeti alması gereken konteyner yüklü araç, konteyneri istife teslim öncesinde kantara hiç gitmemesi veya boş araç tartımına gitmemesi durumunda bir DBA Belgesi oluşmayacağından, kontroller sonucu bu şekilde eksik tartım yapılan konteynerler limanlarınca istiften alınarak tekraren tanımları yapılacağı, doğacak ilave hizmetlerin ücretleri diğer tüm hizmetleri ile beraber yüklendiği geminin hesabında acentesinden tahsil edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter