DUYURULAR

MEVZUAT // Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ
( 13 Mayıs 2019 Pazartesi )

11/05/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ”e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin İptaline İlişkin Geçici Uygulama"

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilir.”

İlgili Karar yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, Karar’a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190511-9.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter