DUYURULAR

GENEL DUYURU // Irak
( 07 Haziran 2018 Perşembe )

Irak'a gerçekleştirilen ihracat kapsamında “Umm Qasr” Limanında ihracatçılarımız tarafından son zamanlarda yaşanan sorunlara ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda Bağdat Ticaret Müşavirliğimizin konuya ilişkin görüşleri özetlenmiştir. Buna göre;

  1. Irak Maliye Bakanlığı yetkililerince Ticaret Müşavirliğimize şifahen iletilen bilgide, Umm Qasr gümrüklerinde herhangi bir yasağın söz konusu olmadığı, Mayıs başından itibaren Maliye Bakanlığı - Gümrükler Genel Komisyonunun Limanın yönetimini üstlenmesinden bu yana federal gümrük kurallarının tam olarak uygulanmaya başlandığı, ihracatçıların yasal uygulamalara uygun hareket etmeleri halinde bir sıkıntı ile karşılaşmayacakları ifade edilmiştir. Ancak, basına yansıyan haberlerden ve Müşavirliğimize iletilen diğer bilgilerde; söz konusu otorite değişikliğinin anılan liman gümrüklerinde eskiye nazaran uygulama değişikliklerine ve yığılmaların yaşanmasına neden olduğu anlaşılmaktadır,
  2. Gümrükler Genel Komisyonu tarafından 25/05/2018 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Limanda yaşanan yığılmanın giderilmesine yönelik Irak Bakanlar Kurulunun 22/05/2018 tarihli ve 186 sayılı Kararı'na istinaden, 25/05/2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile 500.000 Dinar teminat karşılığında ithalatçılara konteynerlerini çıkarma hakkı tanınacağı ve belirtilen süre içerisinde ihracatçıların menşe şahadetnameleri ile faturalarını onaylatmaları ve uygunluk belgelerini almaları gerektiğinin bildirilmiştir,
  3. Irak mevzuatı uyarınca Irak'a ihraç edilecek eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesi ve faturanın ilgili ülkede bulunan Irak Ticaret Ataşesi tarafından onaylanması gerekmektedir (Onay için konşimento kopyasının ve uygunluk belgesinin bir örneğinin sunulması şarttır). Anılan limanda yaşanan firma sorunları ile ilgili olarak ve Irak'a ihraç edilecek eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesi ve faturalar için konsolosluk onayı şartının kaldırılmasına yönelik Irak makamları nezdinde Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirliğimizce girişimlerde bulunulmaya devam edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan limanda söz konusu uygulama kaldırılana kadar ihracatçılarımızın ürünlerinin sevkinden önce istenen şartları yerine getirmelerinin ihracatımızda sorun yaşanmaması açısından önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Umm Qasr Limanında bekleyen gemiler için ithalat lisansı işlemlerine ilişkin alınan tedbirler konusunda Irak Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yazının Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan İngilizce gayrı resmi tercümesine aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Bahse konu tercümeye ulaşmak için tıklayınız