DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri
( 07 Mayıs 2019 Salı )Ticaret Bakanlığından alınan 06 Mayıs 2019 tarihli yazıda, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin eki olan “EK-5 Destek Kapsamındaki Belgeler Listesi” ne belge, sertifika, kurum ve kuruluşlar eklenerek revize edildiği bildirilmiştir.

“EK-5 Destek Kapsamındaki Belgeler Listesinin” söz konusu değişiklikleri içeren güncellenmiş son haline ulaşmak için LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlhan Uncu