DUYURULAR

MEVZUAT // Hızlı Kargo Mevzuat Değişikliği
( 25 Temmuz 2019 Perşembe )

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1361 sayılı Karar , bugünkü (25/07/2019) Resmi Gazetede yayımlanıp, yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar ile posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen ve önemli değeri olmayan, satışa konu edilmeyecek veya üretimde girdi olarak kullanılmayacak nitelikte, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın hızlı ve kolay bir şekilde tesliminin sağlanması amacıyla, değeri 22 Euro’ya kadar olan eşyanın tek ve maktu bir vergi tahsil edilerek teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidilmiştir. Söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verilmiştir.

Ayrıca, gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın, operatörler (hızlı kargo firmaları ile posta idaresi) tarafından beyan edilerek girişine imkan sağlanmış; böylelikle, bu mahiyetteki eşyanın, ithalat prosedürlerine tabi tutulmaksızın ve gümrük müşavirine ihtiyaç duyulmaksızın operatör tarafından alıcıya tesliminin önü açılmıştır. Bu eşya için ardiye başta olmak üzere ithalat masraflarına dayanak teşkil eden prosedürler ortadan kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter