DUYURULAR

GENEL DUYURU // Özel Fatura İşlemleri
( 07 Mayıs 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, fatura düzenlemeye yetkili yükümlü tarafından, Tek Pencere Portalında (TPS) Hazine ve Maliye Bakanlığı-0999-TPS özel fatura belge kodu seçildikten sonra, özel faturada yer alan bilgiler ile sistemdeki ilgili alanların doldurularak geçici ihracat beyannamesi tescilinin alınacağı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Tek Pencere Portalına e-devlet üzerinden giriş yapılabilmekte olduğu ve işlem yapılabilmesi için gümrük idaresinden TPS yetkisi alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ekli 2019/15 sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, 13/05/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda işlemi tamamlanmayan özel faturaların kağıt ortamında onaylanmayacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

2019/15 sayılı Genelgeye ulaşmak için tıklayınız