DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Ulusal Fikri Haklar Strateji Çalıştayı
( 11 Ocak 2019 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nın 13 Aralık 2018 tarihinde ilan edilerek ilgili eylemlerden sorumlu kurumlar tarafından yürütülmeye başlandığı ve Programın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilmesi öngörülen STB-12 sayılı eylemi kapsamında "Beş yıllık dönemi kapsayan Türkiye'nin Fikri Mülkiyet Stratejisinin Hazırlanması"nın planlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, sınai mülkiyet haklarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve eylemlerin ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşleriyle Fikri Mülkiyet Stratejisi 2019-2023 hazırlanabilmesi amacıyla önceki strateji belgesi dikkate alınarak bağlantıdaki şablona göre en fazla 3 (üç) tespit ve iyileştirme önerisinin bildirilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda ülkemiz sınai mülkiyet sisteminin iyileştirilmesine yönelik tespit ve önerilerinizin 11 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Tespit ve Öneri Tablosuna ulaşmak için tıklayınız