DUYURULAR

GENEL DUYURU // Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğünün Kuruluşu Hakkında Bilgilendirme
( 08 Mayıs 2018 Salı )

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda; Katma değer vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade süreçlerinin standartlaştırılması, kayıt dışı mükellef sayısının azaltılması, mükelleflerin gönüllü uyum düzeyinin arttırılması ve katma değer vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile mükelleflere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla katma değer vergisi iade tutarları Başkanlığınca belirlenen limitin üzerinde kalan mükelleflerin katma değer vergisi ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak üzere adı "Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü" olarak belirlenen vergi dairesi müdürlüğünün 01.05.2018 tarihinde faaliyete geçti ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğünün kuruluşu ve 01.03.2017 tarihinden bu yana faaliyetine devam eden İzmir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü yetki bölgelerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı bölge (Kuzey Bölgesi, Güney Bölgesi) oluşturulmuş olup,

-Kuzey Bölgesinde; Başkanlığınca belirlenen limitin üzerinde kalan ilimiz Aliağa, Bergama, Bornova, Çiğli, Hasan Tahsin, Karşıyaka, Kınık, Kordon, Menemen, Yamanlar, Konak ve Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Dikili, Foça ve Karaburun Malmüdürlükleri esas alınarak belirlenen mükellefler, KDV yönünden Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğüne,
-Güney Bölgesinde; Başkanlığınca belirlenen limitin üzerinde kalan ilimiz Balçova, Bayındır, Çeşme, Ege, Gaziemir, Kadifekale, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Şirinyer, Tire, Torbalı ve Urla Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Seferihisar ve Beydağ Malmüdürlükleri esas alınarak belirlenen mükellefler, KDV yönünden İzmir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

01.05.2018 tarihi itibarıyla devredildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; devir olan mükellefler, gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi adının yer aldığı basılı belgeleri kullanabilecekleri, ayrıca; söz konusu mükelleflerin, KDV'ye ilişkin e-beyanname düzenlenirken bağlı olduğu ihtisas vergi dairesi müdürlüğü kodunun seçilmesi, Ba-Bs bildirim formlarının gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerektiği ve standart iade talep dilekçelerinin, Nisan/2018 öncesine ait iadeler için KDV beyannamesinin verildiği vergi dairesine, Nisan/2018 ve sonrası KDV beyannamelerine ilişkin iadeler için ise KDV yönünden bağlı bulunduğu ihtisas vergi dairesi müdürlüğüne verilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter V.