DUYURULAR

GENEL DUYURU // Süveyş Kanalını Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere
( 02 Mayıs 2018 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Süveyş Kanal Otoritesi'nin Süveyş Kanalı'nı transit geçen ve Akabe Limanı'na yönelen gemilere verilen teşvikler kapsamında;

•Akabe Limanı'nda bulunan kuru yük, gezinti ve konteyner gemilerine uygulanan kanal transit ücretlerinde %50 indirim sağlayan anlaşmayı Ürdün'le yenilemeyi kabul ettiği,
•Söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağı taşıyan gemilere değil Akabe Limanı'nda bulunan tüm gemilere uygulanacağı,
ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dâhilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi'ne (Arab Bridge Maritime Company) ait gemilere verilen diğer teşviklerin de olabileceği, buna ilişkin olarak anılan şirketten bilgi temin edilebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter