DUYURULAR

MEVZUAT // Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Süre Uzatıldı
( 30 Ekim 2018 Salı )

1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Sıra No.lu Tebliğ 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeni düzenleme ile 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 1/10/2018 tarihi 1/7/2019 olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının genel başlangıç süresi 1/7/2019 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027-9.htm adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter