DUYURULAR

GENEL DUYURU // Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)
( 01 Temmuz 2019 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden yapılan bilgilendirmede; 29 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede Gümrük Genel Tebliğinde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) değişiklik yapıldığı bildirilmekte olup; söz konusu değişiklikler aşağıda belirtilmiştir;

  1. Posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvurularda, yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmayacaktır.
2. Başvurularda, geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeriyle ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği de aranacaktır
3. Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler ile geçici depolama işleticisi olup son altı aylık dönemde; aylık ortalama ithalat beyanname sayısı 70 ve aylık ortalama taşıma senedi sayısı 90 altı olan operatörler tarafından ilgili gümrük memurunun bilgisi olmak kaydıyla, otomatik barkod okuyucudan faydalanılmaksızın doğrudan personel eliyle yapılmasına dair hüküm yürürlükten kaldırılmıştır,
4. Miktarı brüt 300 kg.’yi, değeri 15 bin avroyu geçmeyen posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın beyanı, tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılacaktır (Daha önce miktarı brüt 150 kg., değeri ise 7 bin 500 avroyu geçmeyen eşyaların beyanı operatörlerce yapılıyordu),
5. Kara yoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nden de gerçekleştirilebilecektir,
6. Aynı kişi adına 1 ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilecektir.

  Bahse konu Tebliğin 1. ve 3. maddeleri 2/1/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise Tebliğin yayım tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek olup Karar’a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190629-5.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter