DUYURULAR

GENEL DUYURU // REACH-CLP Biyosidal Aylık Bülteni hk.
( 08 Haziran 2018 Cuma )

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; REACH Tüzüğü(Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) kapsamında Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği; Tüzük kapsamında tek başına ihraç edilen kimyasal hammaddelerin yanı sıra karışım içinde veya tasarlanmış salınım yapan eşyaların içindeki hammaddelerin de kayıt kapsamında olduğu; 31 Mayıs 2018 itibariyle REACH Tüzüğü Kayıt geçiş süreci sona erdiğinden, artık muafiyet kapsamında olmadıkça kayıt numarasına sahip olmayan herhangi bir hammaddenin Avrupa Ekonomik Alanı pazarına girişinin yasal olarak mümkün olmayacağı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkındaki CLP Tüzüğü'nün, tehlikeli madde ve karışım ihracatı yapan firmalarımızı yakından ilgilendiren yükümlülükler getirdiği; 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerine yapılan/yapılacak ihracatların tehlikeye girmemesi amacıyla sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bülteninin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten115.pdf adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

  İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
  Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir