DUYURULAR

MEVZUAT // Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğ Değişikliği
( 08 Haziran 2018 Cuma )

 

08 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4)” yayınlanarak Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici 32 inci madde eklenmiştir;

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİCİ MADDE 32 –(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

(2) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3)Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

Bilgilerine sunulur.

 

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir