DUYURULAR

GENEL DUYURU // KOSGEB Proje Teklif Çağrısı
( 03 Mayıs 2018 Perşembe )

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İzmir Kuzey Müdürlüğünden alınan yazıda; farklılaşan KOBİ ihtiyaçlarının dikkate alınarak desteklenmesini teminen hazırlanan; illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesinin, 27 Mart 2018 tarihinde 26 NUTS Düzey 2 bölge merkezinde 81 ildeki paydaş kuruluş temsilcilerinin katılımıyla KOBİGEL Programı İl Çalıştaylarında belirlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla Çalıştaylarda oluşturulan 81 il çalışma grubunun; kendi illerinde hangi sektörlerin rekabet avantajına sahip olduğunu sektörlerin ildeki imalatçı KOBİ sayısı ve istihdamı içindeki payları, mukayeseli üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri ve il ihracatı içindeki payları kriterlerini dikkate alarak belirlediği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; illerin sahip olduğu imalat sanayi potansiyelini geliştirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyerek hazırlanan "2018-01 sayılı Proje Teklif Çağrısı”na aşağıda sunulun bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Proje Teklif Çağrısına ulaşmak için tıklayınız