DUYURULAR

GENEL DUYURU // Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması
( 03 Mayıs 2018 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TİM’in ilgili yazısı ekinde yer alan, 1 Ocak 2019 tarihinde bazı eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılmasına yönelik Komisyona sunulan AB ve ülkemiz talepleri, Ek- 1 de sunulmuştur. Söz konusu eşyadan herhangi birini üretimlerinde kullanıp ülkemizin de askıya alma başvurusunda bulunmasını talep eden veya bu eşyada üretimleri bulunduğu gerekçesiyle askıya alma taleplerine itiraz etmek isteyen firmaların https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu linkinde "Askıya Alma Sistemi'' başlığı altında yer alan yeni askıya alma/kota başvurusu ya da itiraz başvurusu formlarını doldurup en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar resmi bir yazı ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, benzer şekilde Ek 2'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerin ise en geç 11 Mayıs 2018 tarihine kadar taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletmeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

EK 1: 1 Ocak 2019 Tarihinde AB Üyeleri veya Ülkemiz Tarafından Askıya Alınması/Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Eşyalar listesine ulaşmak için tıklayınız
EK 2: Hali Hazırda Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Eşyalar listesine ulaşmak için tıklayınız