DUYURULAR

MEVZUAT // Vergi Mevzuatında Gelişmeler
( 05 Nisan 2021 Pazartesi )

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici ikinci madde ile mevduat faizleri ve katılım bankalarınca ödenecek kar paylarından yapılacak vergi kesintisi oranları yeniden belirlenmiş ve uygulamanın süresi 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

1 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bahse konu Karar’a ilişkin Birliklerimiz danışmanı Dr. Mustafa BULUT tarafından hazırlanan bilgilendirme notuna buradan ulaşılabilmektedir

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter