DUYURULAR

MEVZUAT // Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Yenilendi
( 07 Ağustos 2019 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden yapılan bilgilendirmede; 6 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği" ile karma/ihtisas endüstri bölgesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar ile 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin diğer hususların düzenlendiği belirtilmektedir.

9/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'ni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirmek üzere oluşturulan yeni Yönetmelik ile;

• Geçerli planlarda hali hazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi sürecinde bürokratik süreçlerin azaltılması,
• Endüstri bölgelerinde yönetici şirket tarafından gerçekleştirilen yapım işlerine yönelik olarak kontrollük hizmetlerinin düzenlenerek yapım işlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi,
• Yer tahsis süreçlerinin düzenlenerek yer tahsisine yönelik yatırımcı dostu bir mekanizma oluşturulması,
•Tüm endüstri bölgesi türlerinde, bölge yönetimlerinin anonim şirket statüsünde olma zorunluluğu getirilmesi ile bölgenin daha aktif ve hızlı bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

İlgili Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, Yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190806-1.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter