DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // İran ile Yaşanan Sorunlar
( 07 Ağustos 2019 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Türkiye - İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 27. Dönem Toplantısının 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın İran pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin aşağıdaki bağlantıda sunulan görüş formuna işleyerek TİM’e iletilmek üzere 8 Ağustos 2019 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

  İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız