DUYURULAR

GENEL DUYURU // Bulgaristan Referans Fiyat Düzenlemesi
( 30 Ocak 2020 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; Bulgaristan Gümrük Kanunu'nda 31/12/2019 tarihinde yapılan değişiklikle anılan Kanuna eklenen 66c, 195a ve Ek 40 ıncı maddeler uyarınca, 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yüksek risk teşkil eden, Gümrükler Ajansı Başkanı tarafından hazırlanarak Maliye Bakanı tarafından onaylanan belirli ülke menşeli liste kapsamı eşya için referans fiyat uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Kanunda yapılan söz konusu değişikliklerle, bahse konu eşyanın Bulgaristan'a ithalatında yapılan gümrük kontrollerinin artırılacağı, eşyaya ilişkin beyan edilen gümrük kıymetinin belirlenmiş olan referans değerin altında olması durumunda ithalat esnasında doğacak gümrük vergisi ve diğer vergi yükümlülüklerini garanti altına alacak miktarda teminat sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, referans fiyatların Eurostat COMEXT veri bankasından temin edilecek aylık istatistikler bazında tespit edileceği, Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi sistemi olan THESEUS aracılığıyla üye ülkeler gümrük idarelerinin erişimine açılacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Bulgaristan Maliye Bakanı Talimatı ve Türkçe Tercümesine ulaşmak için tıklayınız