DUYURULAR

GENEL DUYURU // Ülkemizden Yurtdışına İhracı Gerçekleştirilen Ürünler
( 15 Mayıs 2018 Salı )

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması; ülkemizde üretilen ve yurtdışı pazarlara ihracatı yapılan ürünlerin güvenli ve kaliteli olmasının, "Türk malı" algısının güçlendirilmesinde ve bu şekilde sürdürülebilir ihracat artışının sağlanmasında büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizden yurtdışı pazarlara ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin güvenli veya ihraç edildiği ülkenin ilgili mevzuatına uygun olması konusunda ihracatçı firmalarımızın azami önemi göstermesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter