DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Tasarım Desteği Hk.
( 01 Ağustos 2019 Perşembe )

Bilindiği üzere; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 22. Maddesinin 3. Fıkrası, “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi destek kapsamına alınan şirketlerin, başka bir kamu kurum veya kuruluşundan bu Tebliğ kapsamında yer alan aynı harcama kalemleri içindestek aldığının tespiti halinde söz konusu harcama için bu Tebliğ kapsamındaki destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Bu tespitin ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi durumunda işbu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde işlem yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 31.07.2019 tarihli yazıda özetle; herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunca farklı kanunlar kapsamında istihdama yönelik olarak sağlanan ve brüt maaşı oluşturan maliyet unsurlarından (Asgari geçim indirimi haricindeki net ücret, Damga Vergisi, Gelir Vergisi, SGK İşçi Primi, SGK İşsizlik Sigortası İşçi Primi) herhangi birini kapsayan çeşitli sigorta primi, teşvik, destek ve indirim uygulamalarından yararlanan şirketlerin, tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında brüt maaş giderlerine yönelik olarak sağlanan destekten faydalanma imkanının bulunmadığı ancak brüt maaş kapsamı dışındaki maliyet unsurlarından herhangi birini kapsayan prim, teşvik , destek ve indirim uygulamalarının (5510 sayılı kanun kapsamında SGK İşveren Primi üzerinden sağlanan 5 puanlık indirim vb.) ise tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında sağlanan desteğe engel teşkil etmeyeceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Murat Tuncel