DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Destek Animasyonları
( 26 Ekim 2018 Cuma )


Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Bakanlıkları İhracat Genel Müdürlüğü iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurtdışına açılmaları ve ihracatlarını artırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla firmaların desteklenmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Bakanlıklarınca gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında yukarıda anılan desteklerden faydalanma potansiyeline haiz firmaların yüzde 76,8'inin desteklerden hiç faydalanmadığı tespit edildiği bilgisi verilmektedir. Konunun daha detaylı bir şekilde irdelenmesi neticesinde desteklerin etkin bir şekilde kullandırılamamasının en önemli nedenlerinden birisinin ilgili destek mevzuatının yer aldığı kanalların ihracatçılar için fazla karmaşık bulunması olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda; söz konusu problemin çözülmesi için desteklerin basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatıldığı www.kolaydestek.gov.tr isimli platform oluşturulduğu; ayrıca, yine desteklerin daha anlaşılır hale getirilmesi amacı doğrultusunda 9 ayrı animasyon film hazırlandığı; bahse konu animasyonlara da www.kolaydestek.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter