DUYURULAR

GENEL DUYURU // AEA ve Norveç Hibeleri Kapsamında Kaynak Tahsisi
( 14 Şubat 2018 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Oslo Büyükelçiliğinden alınan yazıya atfen, Norveç Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda'nın Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri kapsamında, Avrupa'da bölgesel işbirliğini teşvik etmek ve sınır aşan projeleri desteklemek üzere 146 milyon NOK (yaklaşık15 milyon Avro) kaynak tahsis ettiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ilgili açıklamada bölgesel işbirliğini teşvik için ayrılan 34,5 milyon Avro'luk kaynağın ilk kısmını oluşturan 15 milyon Avro'luk bölümü için proje çağrısında bulunulduğu, sağlıktan sivil topluma çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek projelerin finansmanında kullanılacak bu kaynaktan 15 Avrupa Birliği ülkesinin (Bulgaristan, Hırvatistan, GKRY, Çekya, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya) yanı sıra aralarında ülkemizin de yer aldığı 10 ülkenin daha faydalanabilecekleri, proje tekliflerinin en az 3 ülke tarafından ortak olarak sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu kaynağa ilişkin detaylı bilgilere https://eeagrants.org/regionalcooperation   bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Çiğdem ÖNSAL

Genel Sekreter V.