DUYURULAR

GENEL DUYURU // Azerbaycan Gümrüklerinde Fiyat Kontrolleri
( 07 Ocak 2019 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Azerbaycan tarafı ile farklı vesilelerle gerçekleştirilen görüşmelerde, 2019 yılından itibaren gümrüklerde devlet gelirlerinin kaybının önüne geçilmesini teminen fatura beyanlarındaki fiyat kontrollerinin sıkılaştırılacağı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulan durumlarda gerekli cezai müeyyidelerin eksiksiz şekilde uygulanacağının vurgulandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracatçılarımızın Azerbaycan tarafından sıkılaştırılacak bahse konu kontrollere karşı hazırlıklı ve duyarlı olmalarının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter