DUYURULAR

GENEL DUYURU // Reklamasyon Giderlerinin İhracat Bedellerinden Mahsup Edilmesi
( 27 Mayıs 2019 Pazartesi )

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde; satılan mal veya hizmetin niteliğine uygun olmaması veya kusurlu görülmesi durumunda, reklamasyon olarak adlandırılan fiyat indirimlerinin ihracat bedelinden indirilerek kalan tutarın yurda getirilmesi işlemlerinde Bankalar nezdinde sıkıntı yaşandığına ilişkin üyelerimizden alınan bildirimler sonucu, konu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmıştır.

Bakanlıklarından alınan cevabi yazıda; reklamasyon uygulaması sonrasında, ihraç fiyatında aleyhte değişiklik yapılması ve ihracatçının yazılı beyanı ile fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibraz edilmesi halinde, gümrük beyannamesinin 22inci hanesinde belirtilmiş olan tutar ile fiyat farkına ilişkin faturada belirtilen tutar arasındaki farkın ihracat hesabı kapatma işlemlerinde dikkate alınmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, üyelerimizce, reklamasyon giderlerine ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususlara ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen taleplerin, bankalarca sonuçlandırılmamasına ilişkin somut olayların, Bakanlıklarına iletilmek üzere Birliklerimizle paylaşılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.