DUYURULAR

MEVZUAT // 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler
( 15 Mayıs 2019 Çarşamba )

Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

· 45. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen gönderiler için 22 avroya kadar olan eşyadaki muafiyet kaldırılmış olup bedeli 150 avroyu geçmeyen kitap ve benzeri basılı yayındaki muafiyet devam etmektedir.

· 62. Maddesinin 1. Fıkrasındaki değişiklikle kıymeti 1.500 Avro’yu geçmemek şartıyla kitap ve benzeri için uygulanan %8 vergi oranı sıfırlanmıştır.

· 126. Maddenin 1. Fıkrasında yapılan değişiklikle ihracat rejimine konu eşya için Bakanlığın miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı beş katına kadar artırma yetkisi on katına çıkarılmıştır.

· Ek-9’un “B-Diğer Eşya” başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle yolcular tarafından yurt dışından getirilen cep telefonlarında muafiyet süresi iki yıldan üç yıla çıkarılmıştır.

İlgili Karar yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek olup, Karar’a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-6.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter