DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Venezuela ile Yaşanan Sorunlar
( 08 Kasım 2018 Perşembe )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın Aralık ayı başında Venezuela’ya resmi bir ziyaretinin söz konusu olduğu belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin olarak görüşlerin bağlantıda sunulan form kullanılarak 9 Kasım 2018 Cuma günü 17:30’a kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter