DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Türkiye-Ukrayna STA Müzakereleri
( 12 Şubat 2020 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda: ülkemiz ile Ukrayna arasında hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması ve elektronik ticareti de içeren kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine yönelik müzakereler sürdürüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 600'den fazla Türk firmasının faaliyet gösterdiği ve potansiyel yatırımcılar açısından da oldukça önemli olduğu değerlendirilen Ukrayna'da, halihazırda yatırımları bulunan ya da ticari ilişkilerini sürdüren firmalarımızın yasal düzenlemeler ve uygulamalar bakımından bürokratik engellerle karşılaştıklarına, hukuki uygulamalarda yeknesaklığın sağlanamaması nedeniyle zaman kaybı ve maliyet artışı yaşandığına dair şikâyet ve bilgilerin iletildiği; yatırımcıların mezkur ülkede yaşadığı sorunlar arasında; izin ve ruhsat süreçlerinin şeffaf ve objektif kriterlere dayanmaması, çalışma ve oturma izinlerine ilişkin zorluklar, taşımacılık ve lojistik problemleri, gümrüklerde çıkarılan zorluklar ve keyfi uygulamalar, para transferlerinde yaşanan sıkıntılar ile sektörlere (telekomünikasyon ve havayolu taşımacılığı gibi) özel bazı sorunlar olduğunun tespit edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, STA müzakerelerinde görüşülmek üzere ülkemiz bakış açısını yansıtan bazı anlaşma metni önerileri Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış olup; aşağıdaki bağlantılarda yer alan bu taslak metinler ile "Yatırımın Kolaylaştırılması Faslı" ve "Gerçek Kişilerin Dolaşımı Hakkında Ek " metinlerine ilişkin üyelerimizin görüş ve önerilerinin TİM’e iletilmek üzere 19 Şubat 2020 saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Annex on Movement of Natural Persons

Annex - Transport and Logistics Services

Chapter on Investment Facilitation