DUYURULAR

GENEL DUYURU // Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği
( 06 Şubat 2020 Perşembe )

Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun EK-11 inci maddesi ile Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ve yurt içinde piyasaya arz edilen ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsili düzenlemesi getirilmiş, Listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 4 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile belirlenmiştir.

Bu defa; 5 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ile 2872 sayılı Çevre Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ilişkin Birliklerimiz danışmanı Mustafa BULUT tarafından hazırlanan bilgi notuna aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız