DUYURULAR

MEVZUAT // İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk. Genelge
( 08 Kasım 2018 Perşembe )

Bilindiği üzere; 4 Eylül 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesi ve Türk Lirasına çevrilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Konu ile ilgili Merkez Bankası tarafından yayımlanan ve aşağıdaki bağlantıda sunulan genelge ile bahse konu tebliğin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, bilgilendirme amaçlı, hazırlanan genelge özeti aşağıda sunulmuş olup; genelgenin uygulanmasına ilişkin detayların firmalarımızın mali müşavirleri veya yetkililerince incelenmesinde yarar bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

İhracat Genelgesine ulaşmak için tıklayınız
Genelge özetine ulaşmak için tıklayınız