DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // 2010/6 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Genelge Değişikliği Hk.
( 11 Ocak 2019 Cuma )

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 11.01.2019 tarihli yazıda; 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 04.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. 2010/6 Sayılı Genelgede bahsi geçen değişiklik aşağıdaki gibidir:

Söz konusu Genelgenin 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan: “ Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması) gerekir. Faal olmadığı ya da Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklik kapsamında, Genelge’nin Ek-1 (Şirketler tarafından kira desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler), Ek-4 (Tanıtım desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) ve Ek-5 (Yurt dışı marka tescil desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) listelerinde düzenleme yapılarak aşağıdaki iki madde Genelge eklerinden çıkarılmıştır.

  • Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ibraz edilmelidir.
  • Yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait başvuru tarihi itibariyle son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ibraz edilmelidir.

Söz konusu Uygulama Usul ve Esaslarının metni ile eklerin güncel haline Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinden ( https://www.ticaret.gov.tr ) ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Fulya Aydın