DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Körfez ve Ortadoğu Ülkelerine Yönelik İhracatta Karşılaşılan Sorunlar
( 04 Mayıs 2018 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, son dönemde Irak'a yönelik ihracatta başta lojistik olmak üzere yaşanan sorunlara ilişkin olarak 11 Nisan 2018 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Tarık SÖNMEZ'in başkanlığında Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan toplantı esnasında, sektör temsilcilerince Irak'ın yanı sıra son zamanlarda Körfez ve Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak geniş kapsamlı bir toplantı yapılması talep edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, konuya ilişkin olarak 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Ekonomi Bakanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin aşağıdaki bağlantıda sunulan form aracılığıyla en geç 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız