DUYURULAR

GENEL DUYURU // Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk
( 27 Aralık 2018 Perşembe )

Sayın üyemiz; Ticaret Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıda, İhracat Beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmekte olduğu; bunun dışında kalan ve hâlihazırda her iki usulde de düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı menşe ispat ve dolaşım belgelerinden EUR.l, EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile D-8, İran ve Malezya Menşe Belgelerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebileceği belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, özel sektör temsilcilerinden iletilen talepler sonucu, MEDOS ile entegrasyonun sağlanabilmesi için gerekli olan teknik alt yapının tamamlanamaması nedeniyle söz konusu sürenin uzatılarak 1 Ocak 2019 tarihinden sonra; -Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamındaki,

-Serbest Bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamındaki,

 -Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde, düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin (A.TR, EUR.l, EUR.MED, D-8, İran, Malezya) gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasını takiben ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (gerek manuel, gerekse elektronik ortamda düzenlenebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: Adnan Akyol