DUYURULAR

MEVZUAT // Bilgilendirme/Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine GK2
( 03 Aralık 2018 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce yapılan bilgilendirmede; 30/11/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, tarifeye aşağıda detayları verilen GK2 ve DK2 tespit kodları ve ücret tarifeleri eklendiği bildirilmektedir.

TESPİT KODU

TESPİT KONUSU

2018

GK2*

Tespit Raporu Başına

1.700.-TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 6.500.-TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

DR2*

Tespit Raporu Başına

1.700 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i

* GK2: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini,

*DR2: Dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespiti kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter