DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Görüş Talebi
( 09 Ağustos 2019 Cuma )


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi yeni dönem çalışmaları kapsamında 8 Mart 2018 tarihli Ticaretin Kolaylaştırılması Beş Yıllık Eylem Planının sadeleştirildiği, Şeffaflık, Gümrük ve Dış Ticaret ile Altyapı ve Lojistik Çalışma Gruplarının belirlendiği ve eylemlerin bu gruplar arasında paylaştırıldığı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu’nun 12 Haziran 2019 tarihli toplantısında,

· 01-02 Kasım 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Artırılması Çalıştayı” sonuç raporunda tespit edilen belgeler ve maliyetlerden kaldırılabilecek ve azaltılabilecek olanların tespitine,

· Gümrük işlemlerinin 7/24 esasına göre gerçekleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolün uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerin iletilmesine,

karar verildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla EK-1 ve EK-2’de yer alan dış ticarete konu belgelerin incelenerek, bu belgelerin azaltılması veya kaldırılmasına, ayrıca EK-3’te yer alan protokole ilişkin görüşlerinizin 20 Ağustos 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Ek-4’te yer alan Tabloda belirtilmek suretiyle Birliğimiz tarim2@eib.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ekler:

Ek-1 İhracat Belgeleri (9 sayfa),

Ek-2 İthalat Belgeleri (20 sayfa),

Ek-3 Protokol (2 sayfa),

Ek-4 Dış Ticarette Belge Maliyetlerinin ve Formalitelerin Azaltılması Tablosu (1 sayfa).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Ek 1 İhracat Belgeleri_00010433.pdf
-- Ek 2 İthalat Belgeleri_00010434.pdf
-- Ek 3 Protokol_00010435.pdf
-- Ek 4 Dış Ticarette Belge Maliyetlerinin ve Formalitelerin Azaltılması Tablosu_00010436.pdf