DUYURULAR

MEVZUAT // 2010/6 Sayılı Tebliğe İlişkin Genelge Değişikliği Hk.
( 11 Mayıs 2018 Cuma )


Bilindiği üzere, 2010/6 Sayılı “Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyeleri tarafından yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine (TTM) ilişkin giderler desteklenmektedir.

Bu bağlamda, Ekonomi Bakanlığı’ndan aldığımız 10.05.2018 tarihli yazıda; “2010/6 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi” nin değişiklik ve ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılarak; Bakanlıklarının 21/03/2018 tarihli onayı ile bahse konu Tebliğe ilişkin “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge”nin ve “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge”nin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ çerçevesinde; “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” metni ile “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” metnine ve ilgili genelge eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

   

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir