DUYURULAR

TOPLANTI // Alacakların Yeniden Yapılandırıl-ması Bilgilendirme Toplantısı
( 19 Haziran 2018 Salı )

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esasların yer aldığı 1 Seri No'lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 3042 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu yapılandırma kanuna ilişkin üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla, 3 Temmuz 2018 Salı günü 7. Kat Konferans Salonunda Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=C3809AC9FC5D49C adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter